Systemy hybrydoweS&P Group jest wykonawcą skomplikowanych inwestycji hybrydowych (wiatrowo - słonecznych), a także kogeneracyjnych, zarówno dla prywatnych odbiorców jak i dla firm. Dwudziestoletnie doświadczenie naszych ekspertów w branży OZE pozwala nam na prowadzenie w tym obszarze zaawansowanych badań, które pozwalają na minimalizowanie ryzyka inwestycji.


Układy hybrydowe elektrowni wiatrowych i paneli fotowoltaicznych, nie są pomysłem nowym. Pierwsze realizacje tego typu instalacji pojawiły się już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Jednak dopiero w ostatnim czasie zaczynają być popularne i stosowane na większą skalę, głównie przez prywatnych inwestorów. Oba źródła energii wykorzystywane w tego typu elektrowniach są niestabilne i zależą od warunków pogodowych. Dogłębna analiza wieloletnich danych pogodowych na niektórych obszarach, pozwala jednak zauważyć, że oba źródła energii mogą się wzajemnie uzupełniać, zapewniając względną ciągłość dostaw energii elektrycznej.


Transfer wiedzy z współpracujących z nami jednostek gwarantuje efektywne wykonanie systemu hybrydowego i maksymalizację kompensacji mocy wytwórczej dla obu źródeł.